Posts Tagged ‘TÜBİSAD’

Türkiye’nin Bitmeyen Duası: KOBİLER’in Teknolojiye Aşık Olması

Cuma, Aralık 21st, 2012

Bitmeyen Dua

– Bilişim Sektörünün önündeki en büyük potansiyel: KOBİLER

– Sorun ilgisizlik mi? Yoksa genetik kodlarda mı saklı?

Bilişim sihirli bir kelime. Özellikle 90’lı yılların ortalarından bu yana sektörün global anlamda kaydettiği gelişim ve sağladığı fayda-değer ilişkisi, istisnasız tüm dünya ülkelerinin gündemini işgal eden önemli bir başlık. Bilişimin sihri sadece kendi başına ayakta duran bir sektör olmasından değil, aynı zamanda diğer tüm sektörler için bir kaldıraç vazifesi görmesinden kaynaklanıyor. Bu sihirli değneği doğru kullananlar etkileyici sonuçlar elde ediyor, başarı hikayeleri yazıyorlar.

Madalyonun öteki yüzündeki bir diğer gerçek ise Türkiye’deki işletmelerin yüzde 98’ini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler. KOBİ’ler işgücünün yüzde 76,5’ini oluşturuyor, tüm yatırımların yüzde 56,5’ini kapsıyor ancak sadece yüzde 37,7’lik bir katma değer yaratabiliyor. Almanya, Fransa, İtalya ve Hindistan gibi ülkelerdeki KOBİ yoğunluğu Türkiye’dekilere yakın olmakla birlikte kapsadığı işgücü yüzde 50 ila 63 arasında değişiyor. Buna rağmen yaratılan katma değer miktarı yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor. Intel Türkiye İş Geliştirme Müdürü Burak Aydın, “Çok çalışıyoruz ama az iş üretiyoruz” diyerek özetliyor durumu ve çözümün aslında basit olduğunun altını çizerek ekliyor: “KOBİ’ler bilgiyi kullanmayı, bilgi teknolojilerinden etkin yararlanmayı bilirlerse çok çalışıp çok katma değer yaratabilir, çok daha fazla para kazanabilirler.” Aydın’ın tespiti doğru olmakla beraber yeni değil. Türkiye’de KOBİ’lerin bilişimi daha etkin ve verimli kullanması gerektiğinin yıllardır altı çiziliyor. (daha&helliip;)

Ufacık Tefecik İçi Dolu Turşucuk

Çarşamba, Ocak 25th, 2012

Bilişim sektörü pırıltılı sözler ile süslü ama acı gerçekler gizlenemiyor.

Tüm rakamlar ve tecrübeler bilişim teknolojilerinin katma değeri en yüksek sanayi olduğu göstermekte. TÜBİSAD ve INTEL tarafından Ankara’da düzenlenen; “Uluslararası Bilişim Sanayi Zirvesi: Bilişim Ekonomisi İstihdam ve Yatırım Politikaları” konferansı katılımcıları bu gerçeğin altını çiziyorlar. ABD IT ve Inovasyon Başkanı Robert Atkinson Amerika Birleşim Devletleri’nin 1980-1994 yılları arasında üretkenliğinin Avrupa Birliği’nin gerisinde iken 1995 yılından sonra bilişim teknolojilerine yapılan yatırımlar ile AB’nin iki katı verimliliğe ulaştıklarını söylüyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise eğer yaptığınız işte bilgi teknolojilerinin getirdiği imkanlardan istifade ediyorsanız bunları işinize yansıtıyorsanız mutlaka rakiplerinize göre çok daha önde gitmeyi başarabiliyorsunuz aksi halde babadan kalma usuller ile işe devam ederseniz sonunda tezgahı kapatmak durumunda kalırsınız diyor Yıldırım 167 yıllık geçmişse sahip Türk Telekom’un 8-9 milyar ciro yaptığını öte yandan on yıl önce kurulmuş bir bilişim şirketinin 200 milyar dolar cirolara ulaştığını belirtiyor ve ekliyor; “Çaya çorbaya limon ne ise bilişim ülkeler ve insanlar için aynı şeyi ifade ediyor.”

(daha&helliip;)